Press "Enter" to skip to content

„Parc public cu teatru de vară” în centrul com. Băcioi în locul construcției nefinalizate a Casei de Cultură

Un pas decisiv pentru edificarea unui ”Parc cu teatru de vară„ în centrul com. Băcioi.

Consiliul com. Băcioi a aprobat demolarea construcției nefinalizate din 1986 a Casei de Cultură din centrul s. Băcioi, inclusiv evacuarea deșeurilor de construcție cu nivelarea ulterioară a solului.

Decizia vine în urma efectuării „Raportului de Expertiză Tehnică” nr. 9513-02-20T, privind starea tehnică a construcției menționate, care a stabilit următoarele nereguli:
-executarea necalitativă a lucrărilor de construcții cu abateri de la soluțiile tehnice prevăzute de proiect;
-nerespectarea soluțiilor de proiect, cu posibile prăbușiri ale elementelor construcției;
-starea înrăutățită și periculoasă adusă de acțiuni climaterice și tehnogene asupra construcției din 1986;
-elementele construcției de importanță majoră sunt practic ruinate și prezintă pericol vital pentru persoanele aflată în raza acestor elemente;
-construcția nu corespunde gradului de rezistență seismică;
-lipsa centurii antiseismice la toate blocurile construcției care trebuie să repartizeze sarcina asupra fundațiilor neajunsuri care tehnic nu pot fi restabilite;
-zidaria nu corespunde cerințelor tehnice fiind construită pe mortar slab fiind degradat, grinzile și stâlpii sunt executați necalitativ cu găuri, scurgeri de beton, betonarea întreruptă în locuri neadmise;

Recomandările grupului de experți tehnici a demonstrat iraționalitatea finalizării acestei construcții care ar necesita resurse exorbitante, cu măsuri radicale de refacere și consolidare.

În același timp, s-au luat în calcul și rezultatele sondajului online inițiat pe pagina de facebook a Primăriei com. Băcioi, efectuat în perioada 27.04.2020-26.05.2020, cu participarea a peste o mie de persoane, unde la întrebarea ”Ce acțiuni trebuie să întreprindă Primăria față de clădirea Casei de Cultură din centrul s. Băcioi?„ peste 90 % au votat pentru demolarea construcției și amenajării unui „Parc public cu teatru de vară”.

La fel, decizia a fost luată și în urma avizelor pozitive ale comisiilor de specialitate: Comisia pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală și resurse funciare; Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură.

Foarte curând, Primăria com. Băcioi va iniția lucrările de demolare și evacuare a construcției nefinalizate din anul 1986. Ulterior, vom iniția procesul de proiectare și amenajare a ”Parcului public cu teatru de vară„ pe locul construcției nefinalizate a Casei de Cultură care urmează a fi supusă demolării.

La fel, Consiliul Comunal Băcioi a aprobat comasarea a patru terenuri divizate anterior, într-un singur teren cu un singur numar cadastral, care va fi pe veci în domeniul public și unde vom amenaja o zona frumoasa pentru comunitate.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.