Press "Enter" to skip to content

Diplome în cadrul ședinței de trasare a obiectivelor pentru 2020 din cadrul întreprinderii ,,Armo-Beton”

Primarul comunei Băcioi, Ilie Leahu a menționat cu Diplomă de Onoare mai mulți specialiști din cadrul întreprinderii „Armo-Beton” în semn de recunoștință pentru activitatea prodigioasă și devotamentul de care au dat dovadă ani de-a rândul în asigurarea industriei energetice a Republicii Moldova cu elemente din beton armat folosite pentru liniile electrice de înaltă tensiune, dar și la producerea altor articole din beton armat.

Dimplomele au fost îmânate în cadrul ședinței de totalizare pentru 2019 și trasarea obiectivelor pentru 2020 în cadrul întreprinderii ,,Armo-Beton”, operator economic ce își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Băcioi de 60 de ani fără întrerupere și aduce o contribuție enormă, anual, la bugetul localității.

„Am menționat cu Diplomă de Onoare din partea Primăriei comunei Băcioi mai mulți specialiști din cadrul întreprinderii în semn de recunoștință pentru activitatea prodigioasă și devotamentul de care au dat dovadă ani de-a rândul (zeci de ani de activitate) în asigurarea industriei energetice a Republicii Moldova cu elemente din beton armat folosite pentru liniile electrice de înaltă tensiune, dar și la producerea altor articole din beton armat.”, a declarat Ilie Leahu

Cu diplome au fost menționați:

Erhan Vasile – maistru,
Smirnova Tatiana – contabil,
Îndoitu Galina – șef secția cadre,
Curtiș Tatiana – inginer laborator,
Andronic Mihail – electromontor cat. 6,
Nani Petru – fasonator,
Tulba Alexandru – macaragiu cat.6
.

Administrația Publică Locală mizează pe o bună colaborare cu toți agenții economici și locuitorii care sunt antrenați în câmpul muncii în raza comunei Băcioi.