Press "Enter" to skip to content

Ziarul local al com. Băcioi

„Ziarul de Băcioi” este o publicație periodică despre viața publică și evenimenele din com. Băcioi, tipărită sub egida Primăriei com. Băcioi.

Publicația apare cu un tiraj de 2.000 de exemplare pe număr și se distribuie cu titlu gratuit de către Oficiul Poștal Băcioi.

EDIȚII:

„Ziarul de Băcioi” – anul I, nr. 2

„Ziarul de Băcioi” – anul I, nr. 1


Contacte:

Adresa: MD 6812, com. Băcioi, str. Independenței, 125; 

Redactor-șef: Vlad Țurcanu,
e-mail: turcanu.zdb@gmail.com