Press "Enter" to skip to content

Ziarul local al com. Băcioi

„Ziarul de Băcioi” este o publicație periodică despre viața publică și evenimenele din com. Băcioi, tipărită sub egida Primăriei com. Băcioi.

Publicația cu tirajul de 2.000 de exemplare pe număr se distribuie cu titlu gratuit de către Oficiul Poștal Băcioi.EDIȚII:

„Ziarul de Băcioi”-anul II, nr. 1

„Ziarul de Băcioi” – anul I, nr. 2

„Ziarul de Băcioi” – anul I, nr. 1


Contacte:

Adresa: MD 6812, com. Băcioi, str. Independenței, 125; 

Redactor: Vlad Țurcanu
e-mail: ziar@bacioi.md