Press "Enter" to skip to content

Agenți economici

Lista agenților economici care activează în com. Băcioi, mun. Chișinău

Nr. d/oDenumirea agentului economic și activitateaAdresa unitățiiTelefonul de contact
1. SRL,,Caten-Plus”                magazin. alim.str.Aeroportului, 19060329173
2.SRL,,Pronectar Prim,agricultu.DogarCCom.Băcioi,extravilan069218741          
3.Î.I.,,Iulita-Chitoragă”   magaz. alimstr.Independenței,183022383980
4.Patentă,,Gînjiu Tatiana”  frizerie.str.Independenței,62069889580
5.SRL,,Sonetofon”    geretă.str.Independenței,113/1069222911
6.SRL,,Pro-Mezcer”    secț.de prelu. a mezelurilors.Brăila,st.Doina,1022423404
7.Î.I.,,Stratulat E.A.”    mag. Alim.st.Corobceanu,38022383267
8.SRL,,Meachinin Prim,,         mag.alim.St.Indeendenței 26068709904
9.SRL,,Total Service TI” atelier.St.Independenței,50068733944
10.Î.I.,,Donciu Nadejda”   mag.alim.St.Coropceanu,12022383702
11.Î.I.,,Victoraș-Țuțu”      mag.alim.St.Gagarin,7069562332
12.Î.I.,,Tudor-Țuțu”   mag.uz casn.St.Independenței,119069126156
13.SRL,,Largul Holdelor,,MereacreCom.Băcioi,exstravilan069638599
14.SRL,,Peon-Farm”     farmaciest.Independenței,62069477070
15.SRL,,Neand-Grup”     cafeneast.Uzinei,8069345399
16.SRL,,Tarol-DD,,St.Independenței,44022289234      
17.SRL,,Gologan vin Com”  cafeneaSt.Viilor,9069404012
18.SRL,,Daniela- Șop,,mag.mixtStr.Independenței,115 069436659      
19.SA,,Rompetrol Moldova” stațieBd.Dacia,57069383600
21.SRL,,Tinestrans” atelier autoBd.Dacia,58069019495
22.SRL,,Romano EximTrading,,abatorSt.Gagarin,92/1022382070
23.SRL,,Portal- Oil” stație pecoSt.Ștefan ce Mare,2060680021
24.SRL,,Aghel Lux,,comerț a mobileiStr.D.Cantemir,16079538596
25.SRL,,La Bunica”  mag. Alim.St.V.Alexandri,9068044552
26.SRL,,Nelimot-Com”  mag.casnice(Nanu Marchet)St.Independentei,44069760303
27.SRL,,Bicaprof”SC deserv. Tehni.St.Rezeni,1a079267164
28.SA,,Armo-Beton,,(uzina)St.Uzinei,8060823330
29.SRL,,Zubcu-Comerț”   cafenaSt.Independenței,68/2069214048
30.SRL,,Elodi-farm,,       farmacieSt.Independenței,72068888700
31.FPC,,Voevod”SA      atelierSt.Independenței,119022382840
32.Î.I.,,Teodor Purcel”   mag.alim.St.Doina,64/1069159825
33.SRL,,Ialdanlux”          mag.alim.St.Independenței,62022382066
34.Î.I.,,Diana Login”       mag.alim.St.Chișinău,17069131252
35.Î.I.,,Alinuța Răducan” mag.alim.St.Păvăluc,1a022423686
36.SRL,,Art-Vitraliu”   conf.mobilăSt.Sf.Mihail,1079163667
37.SRL,,PremiumSTILE”mag. casnicSt.Șt.cel Mare,53060609292
38.SRL,,Almani-Lux,,complex Hotelier(hotel,bar,restaurant)m.Chișinău,bd.Dacia,58/5068579944
39.Î.I.,,Scodegor Ana”  geretă floriSt.Independenței,123/1069074468
40.Sîli Angela- patentă,     pavlionSt.Ștefan cel Mare,67069624632
41.SRL,,Salon Bianca” conf. MobilăSt.Independenței,19/2079538596
42.SRL,,Crigănuță Vera,,   mag.alim.St.sf.Andrei,10/1,Străisteni079380312
43.Patentă ,,Racoveț Isidor” mobilăSt.Sf.Andrei,8079945441
44.Î.I.,,Victoraș Erhan,,  mag.alim.St.Gagarin,60022383634
45.SRL,,Luciobaș”  disco-bar.St.Independenței,62/2062108007 
46.SA,,Armo-Beton”   cantinăSt.Uzinei,8022383221
46.Î.I.,,Petcu Andrei”  mag.alim.St.Uzinei,8069693551
47.SRL,,Vicliv-Com”   cafenea.St.Independenței,113/1022383028
48.SRL,,Marinilux”  mag.alim.St.Ișnoveț,20  Brăila022423272
49.SRL,,Cvin-Com” supermarchet.St.Indeppendenței,83022382389
50.SRL,,Savi-Delux”   mag.alim.St.Renașterii,2/1 Brăila069357740
51.SRL,,BACALrdi Lux,,(Bar)Str.Eminescu, 10/a022383144
52.SRL,,Maximal Comerț,, mag.alim
St.Cogîlnicianu,30/2022382613
53.SRL,,Senanicoral”  mag.alim.St.Independenței,227022382964
54.Î.I.,,Andrieș-Golban”  mag.alim.St.Toma Ciorbă,6022382131
55.SRL,,Aviflor-GV” geretă alim.St.Independenței,113/2069159822
56.SRL,,Bioenergy-style,,inst.cazanelor de încălzireBrăila,st.Păcii,9069446627
57.SRL,,Daniela Șhop,,  mag.mixtSt.Independenței,115069436659
58.SRL,,Altbiocom” prod.pelețiStr.Gagarin,92022382068
59.Î.I.,,Pruteanu Nicolae” mag.alimSt.I.Criangă,14/1022383144
60.SRL,,Reovis,,  stație peco.Traseu Chișinău-Reni069096397
61.SRL,,Univers Plast”uși,ferestreSt.Ștefan cel Mare,2/2068532811
62.SRL,,Uvigo-Comerț„ depozitExtravilan,TOC-Brăila068748190
63SRL,,Salomer-Com,,mag.alimentStr.Independenței,62079400995
64SRL,,Abujana,, magazinStr.Șt.cel Mare,59022625200
65Pascaru Maria,activit.sportiveStr.Independenț.119079944533
66SRL,,Minavit-Lux,,secț.comerțStrăisteni,Andriana40/1069104468
68    SRL,,Agrobrio,, agriculturaStr. Independenței,123069161052
69SRL,,Procar SDS,,repar. Auto.Bd.Dacia, 58, Chișinău069019495
70SRL,,Virim-Impex,,depoz.farmaceuticBd.Dacia, 58/12,Chișinău069137564
71SRL,,Prest-Energy,,Str.Independenței,52069566318
72    SRL,,Capital Invest Construct,,Str.Ștefan cel Mare,53069082138
73    SRL,,Valdecor,,atelier de prelucrare a lemnul.(frijider)Str.Schinoasa,069115900
74SRL,,FurnitexPlus,,autoserviciiStrăisteni,st.Rezeni,1a079267164
75SRL,,European lighting,,depozitBd.Dacia 58/12,Chișinău069370002
76SRL,,Acua Trade,,magaz.alimentarBd. Dacia 58/12,Chișinău068305252
77SRL,,Victoria Ghecrea,,Bloc comercial.Bd. Dacia 58/4, Chișinău069533146
78SRL,,Remcar-AS,,servicii autoBd.Dacia,58 Chișinău079988314
79SRL,,Danvar Select,,Str.Ștefan cel Mare,2/A069821987
80SRL,,Est Euro Vitis,,comerț și activități cu produse alimentareBd.Dacia,58  Chișinău068252747
81SRL,,Balcan-AGRO,,com.angro fructe și legumeStrăisteni,str.Păvăluc,12068155202
82În bază de patentă Crețu Sergiu(vulcanizare)S.Brăila,str.Renașterii,2069356099
83    SRL,,Moldretail Grup,, LINELLAStr.Independenței, 71060066404