Press "Enter" to skip to content

Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi

Consultări publice privind „Planul Urbanistic Zonal privind amplasarea unor depozite comerciale, spălătorie și stație de alimentare în com. Băcioi”

Primăria com. Băcioi invită doritorii de a participa la consultările publice privind „Planul Urbanistic Zonal privind amplasarea unor depozite comerciale, spălătorie și stație de alimentare…