Press "Enter" to skip to content

Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi

Consultări publice privind ”Planul Urbanistic Zonal privind stabilirea Codului Urbanistic în Regulamentul funciar Urban al proiectului Complexul Rezidențial din com. Băcioi”

Primăria com. Băcioi invită doritorii de a participa la consultările publice privind ”Planul Urbanistic Zonal privind stabilirea Codului Urbanistic în Regulamentul funciar Urban al proiectului…