Press "Enter" to skip to content

Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi

Decizia cu privire la aprobarea documentației de amenajare a teritoriului și documentației de urbanism, nr. 3324-SII, Planul de Amenajare a Teritoriului administrativ corespunzător Planul Urbanistic General al satelor Băcioi, Frumușica, Străisteni, Brăila, precum și documentația aferentă