Press "Enter" to skip to content

Decizii

Decizia nr. 5/36 din 22 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea înfrățirii între Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova cu Municipiul Oradea, Județul Bihor, România”

Decizia nr. 5/1 din 22.02.2020 „Cu privire la redistribuirea soldului disponibil”

Decizia nr. 5/13 din 22.02.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al com. Băcioi și utilizarea mijloacelor acestuia”

Decizie nr. 4/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Băcioi pentru anul 2020 în a doua lectură”

Decizie nr. 2/6 din 06.12.2019 „Cu privire desemnarea reprezentanților Consiliul comunal Băcioi în instanțele de judecată”

Decizie nr.3/17 din 26.12.2019 „Cu privire la examinarea cererii Președintelui clubului de fotbal din com. Băcioi”

Decizie nr.3/5 din 26.12.2019 „Cu privire la acordarea ajutorului material unic”

Decizie nr. 3/8 din 26.12.2019 „Cu privire la constituirea comisiei de licitație din cadrul autorității administrației publice locale Băcioi”

Decizie nr. 3/9 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copiilor”

Anexă la Decizia Consiliului com. Băcioi nr. 3/9 din 26.12.2019 „Regulamentul de activitate a Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copiilor”

Decizie nr.2/11 din 06.12.2019 „Cu privire la modificarea componenței Consiliului administrativ al IMSP CS Băcioi”

Decizie nr.2/10 din 06.12.2019 . „Сu privire la асоrdаrеа ajutorului material unic”

Decizie nr.2/6 din 06.12.2019 „Cu privire la aprobarea listei de state a angajaților ÎM Băcioi-Comservice”