Press "Enter" to skip to content

Decizii

DataDeciziile Consiliului Local al com. Băcioi
22.12.2022Decizia 6/1 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Băcioi pentru anul 2023 în a doua lectură”
22.11.2022Decizia 5/8 „Cu privire la examinarea cererii Directorului ÎM „Băcioi-Comservice” referitor la modificarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă”
01.12.2022Decizia 4/7 „Cu privire la aprobarea prețului de realizare a masei lemnoase”
14.09.2022Decizia 3/32 „Cu privire la constituirea ,,Centrului de Сultură și Тinеrеt Вăсiоi” din соm. Вăсiоi
14.06.2022Decizia „Cu privire la aprobarea Acordului adițional de modificare a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare în comuna Băcioi”
10.03.2022Decizia nr. 1/9 „Cu privire la examinarea cererii Directorului Î.M. Bacioi Comservice” din 10.03.2022
04.06.2021Decizia 3/16 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind spațiile verzi, parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, terenurile de sport, aflate în administrarea Primăriei com. Băcioi”
16.12.2021 Decizia 7/1 „Cu privirea la aprobarea bugetului com. Băcioi pentru anul 2022 în a doua lectură”
16.12.2021Decizia 6/14 „Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționara cimitirelor din com. Băcioi mun. Chișinău”
16.12.2021Decizia 6/13 „Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Stadionului din com. Băcioi mun. Chișinău”
06.03.2021Decizia 1/1 „Cu privire la aprobarea dării de seamă pe activitatea primarului com. Băcioi pentru anul 2020”
24.12.2020Decizia 8/1 „Cu privire la aprobarea bugetului com. Băcioi pentru anul 2021 în a doua lectură”
12.12.2020Decizia 7/10 „Cu privire la aprobarea terenurilor care urmează a fi expuse la licitație”
05.11.2020Deciza 6/2 „Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren și a planului cadastral și/sau geometric nr. 5511211324 proprietate privată a UTA Băcioi”
12.12.2020Decizia 7/5 „Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali și a membrilor comisiei administrative din cadrul Primăriei com. Băcioi”
05.11.2020Decizia 6/6 „Cu privire la modificarea componenței Comisiei administrative a Primăriei com. Băcioi”
05.11.2020Decizia 6/1 „Cu privire la aprobarea documentației urbanistice privind dezvoltarea strategică a com. Băcioi”
22.02.2020Decizia nr. 5/36 „Cu privire la aprobarea înfrățirii între Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova cu Municipiul Oradea, Județul Bihor, România”
22.02.2020Decizia nr. 5/1 „Cu privire la redistribuirea soldului disponibil”
22.02.2020Decizia nr. 5/13 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al com. Băcioi și utilizarea mijloacelor acestuia”
26.12.2019Decizie nr. 4/1 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Băcioi pentru anul 2020 în a doua lectură”
26.12.2019Decizie nr.3/17 „Cu privire la examinarea cererii Președintelui clubului de fotbal din com. Băcioi”
26.12.2019Decizie nr.3/5 „Cu privire la acordarea ajutorului material unic”
26.12.2019Decizie nr. 3/8 „Cu privire la constituirea comisiei de licitație din cadrul autorității administrației publice locale Băcioi”
26.12.2019Decizie nr. 3/9 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copiilor”
26.12.2019Anexă la Decizia Consiliului com. Băcioi nr. 3/9 „Regulamentul de activitate a Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copiilor”
06.12.2019Decizie nr.2/11 din 06.12.2019 „Cu privire la modificarea componenței Consiliului administrativ al IMSP CS Băcioi”
06.12.2019Decizie nr.2/10 „Сu privire la асоrdаrеа ajutorului material unic”
06.12.2019Decizie nr.2/6 din 06.12.2019 „Cu privire la aprobarea listei de state a angajaților ÎM Băcioi-Comservice”
06.12.2019Decizie nr. 2/6 „Cu privire desemnarea reprezentanților Consiliul comunal Băcioi în instanțele de judecată”