Press "Enter" to skip to content

Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi

Anunț cu privire la organizarea consultărilor publice privind corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale

Primăria comunei Băcioi inițiază, începând cu data de 29.02.2024, consultarea publică a proiectului de Decizie: Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în…