Press "Enter" to skip to content

Scrisoare informativă despre suspendarea temporară a furnizării energiei electrice (17.01.2020)

Stimate client,
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct. 35 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 282/2016 din 11.11.2016, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. vă informează, că pe data de 17.01.2020, în intervalul de timp 09:15 – 10:30, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric, LEA 0,4kV F 1 PT 6126, de la care se alimentează s. Băcioi: str. Agricultorilor, Cuza-Vodă, Gheorghe Asachi, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, Salcîmilor, Sfînta Maria, Sfîntul Nicolae, Toamnei , Unirii, Uzinei, Vasile Alecsandri parţial.
Pentru orice întrebări, suntem la dispoziția dvs. prin următoarele canale de comunicare:
OT24h: 022-43-11-11
e-mail: ot24@premierenergy.md
fax: 022-43-16-75
www.premierenergydistribution.md
https://www.facebook.com/premierenergymoldova