Press "Enter" to skip to content

S-au desfășurat consultările publice referitoare la Planul Urbanistic General al comunei Băcioi

Locuitorii comunei Băcioi au participat la consultările publice organizate de Primăria comunei la care s-a prezentat „Planul Urbanistic General (PUG) al com. Băcioi – satele: Bacioi, Brăila, Străisteni și Frumuşica.”

În cadrul consultațiilor publice care au avut ca scop crearea conceptului de dezvoltare a localității s-au dezbătut următoarele probleme:

-Dezvoltarea strategică a comunei Băcioi și implementarea documentației urbanistice.
-Inițierea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale în teritoriile prevăzute pentru dezvoltarea strategică a localității.
 

Totodată, evenimentul a fost onorat cu prezența deputatului Parlamentul R. Moldova, Vladimir Bolea.

Examinarea conceptului general de reglementare a dezvoltării și a organizării com. Băcioi este prioritar pentru Autoritatea Publică Locală și pentru întreaga comunitate. De altfel, o localitate nu se poate dezvolta conform conceptelor moderne fără a avea un Plan Urbanistic General.