Press "Enter" to skip to content

Primăria com. Băcioi elaborează proiectul de gazificare a sectorului Hamzeu etapa II

Primăria com. Băcioi elaborează proiectul de gazificare a sectorului Hamzeu, etapa II. Cetățenii care doresc să se conecteze la rețeaua de gaze naturale sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei având un act de identitate. 

În 2019 Primăria comunei Băcioi a elaborat proiectul de execuție a aprovizionării cu gaze naturale a caselor locative din str. Sîngera, str. Plugarilor,str. Sf. Vasile,str. Codru,str. Căpriana, str. Sălcuța, prima etapă de proiectare a construcției rețelei de distribuție cu gaze naturale de presiune medie de la str. Iurii Gagarin până la str.Aeroportului, sectorul Hamzeu (cu perspectiva de circa 600 de case). 

La etapa actuală, Primăria comunei Băcioi continuă elaborarea proiectării  gazificării sectorului menționat, prin proiectarea rețelei de distribuție de gaze naturale de presiune joasă pentru străzile: MIRON COSTIN, PLUGARILOR, COLUMNA, MIHAIL SADOVEANU, MARIA DRĂGAN, ALECU RUSO, CODRU, ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, SÎNGERA, ROMANIȚEI, AEROPORT (aproximativ – 180 de consumatori). 

Pentru a face posibilă gazificarea casei de locuit individuale potențialii consumatori (nu mai puțin de 50 %) de pe străzile menționate mai sus sunt rugați să se prezinte cu buletinul de identitate la sediul Primăriei comunei Băcioi, anticamera primarului pentru completarea cererii privind solicitarea prestării serviciilor privind organizarea accesului la reţeaua de gaze de uz comun, în conformitate cu REGULAMENTUL privind gazeificarea internă a localităţilor, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.715, din 16 iunie 2008, cu privire la măsurile de accelerare a procesului de conectare la rețeaua de gaze naturale a localităţilor. 

Sunt necesare următoarele documente: cerere, anexarea copiei la buletin, achitarea plății  în sumă de 2970 lei la orice filială Moldinconbank (obținerea notei de plată de la secretară) – pentru serviciile de organizare a accesului la rețeaua de gaze, cu anexarea ordinului de plată la cererea respectivă – pentru a fi inclus în Planul de investiții al SRL „Chișinău-gaz” pentru anul 2020 în corectare, fie în planul investițional pentru 2021. 

Colectarea rapidă a cererilor de la potenţialii consumatori privind prestarea serviciului de organizare a accesului la reţeaua de gaze, precum şi dovada achitării tarifului pentru serviciile de organizare a accesului la reţeaua de gaze a potențialilor consumatori de pe străzile menționate mai sus, cu bonurile achitate, dovada plății să fie anexată la cerere și copia la buletin, va grăbi substanțial procesul de includere în planul investițional.

Telefon contact, anticamera primarului, secretariat: 022 383 525