Press "Enter" to skip to content

D-lui Teodor Leahu i s-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare”

Prin decretul Primăriei comunei Băcioi domnului Teodor Leahu i s-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei Băcioi, pentru sprijinul, încurajarea și ajutorul financiar acordat localității de baștină Băcioi pe parcursul unei perioade de timp îndelungate, și cu prilejul aniversării jubiliare. 

Din partea întregului colectiv al Primăriei comunei Băcioi venim cu felicitări cordiale și sincere sentimente de considerație și respect pentru numeroasele acțiuni de mecenat făcute pentru comuna noastră de către domnul Leahu. 

Vă dorim sănătate și mulți ani!