Press "Enter" to skip to content

Municipiul Oradea și comuna Băcioi vor coopera în vederea creșterii capacității instituționale

Municipiul Oradea din România și comuna Băcioi din Republica Moldova vor coopera în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunităților locale, precum și pentru implementarea unor proiecte necesare comunității.

Primarul Municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a efectuat astăzi, 24.02.2020, o vizită de lucru în com. Băcioi, unde a înmânat documentele emise de municipiul Oradea, necesare pentru procedura de înfrățire a celor două localități și în vederea coordonării activităților de cooperare între acestea.

Totodată, acesta a avut o întrevedere de lucru cu Primarul com. Băcioi, Ilie Leahu, și cu echipa primăriei unde s-au discutat ofertele de sprijin în administrarea publică locală care pot fi oferite de către Municipiul Oradea comunei Băcioi. 

Ilie Bolojan a menționat că Municipiul Oradea, chiar dacă se supune unor anumite riscuri, se poate orienta spre finanțarea unor proiecte în localitatea Băcioi. Potrivit acestuia, pentu început, Municipiul Oradea va delega un specialist în urbanism și arhitectură care va efectua în com. Băcioi expertizele tehnice necesare derulării unor anumite proiecte privind amenajarea teritorială. Acestea urmează a fi demarate până în vara acestui an.

„Colegii mi-au arătat proiectele care spun ei că sunt în competența comunei și ar fi necesare de realizat, de la partea de grădinițe la partea de acoperiș de școală și alte două, trei lucruri pe care mi le-au arătat. Noi din respect pentru cei care trăiesc pe terenurile unde din istorie locuiesc românii, cum este și Republica Moldova, vrem să aducem niște investiții în semn de respect pentru dumneavoastră. Nu vrem nimic altceva.”, a declarat Ilie Bolojan, Primarul Municipiului Oradea Județul Bihor, România.

La fel, delegația din România a participat, alături de echipa primăriei la inspectarea construcției nefinalizate din centrul comunei Băcioi, Casa de Cultură din s. Băcioi, care se află în ruine mai mult de 30 de ani. Decizia privind soarta acestei construcții urmează a fi luată după efectuarea expertizei tehnice necesare privind rezistența mecanică și de stabilitate a acestui obiectiv.

Sâmbătă, 22.02.2020, Consiliul Local al com. Băcioi a adoptat decizia de înfrățire a com. Băcioi cu Municipiul Oradea, județul Bihor, din România.

Marți, 18.02.2020, Consiliul Local al Municipiului Oradea a emis HOTĂRÂREA Nr. 90 din 18 februarie 2020 ,,Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Băcioi Municipiului Chișinău Republica Moldova

Oradea este unul dintre cele mai dezvoltate oraşe din România. Înfrăţirea oraşului Oradea cu comuna Băcioi face parte din strategia municipalităţii orădene de a sprijini comunităţile din diaspora românească.