Press "Enter" to skip to content

Î.M. „Parcul urban de autobuze” comunică tarifele la călătoriile cu autobuzele rutelor nr. 4 și nr. 49 în com. Băcioi

Întreprinderea Municipală „Parcul urban de autobuze” anunță că tariful la călătoriile cu autobuzele rutelor nr. 4 și nr. 49, comuna Băcioi – municipiul Chișinău, constituie 4,5 lei.

Tarifele în vigoare pentru o călătorie cu autobuzul sau microbuzul pe rutele municipale în raza Chișinăului sau în raza comunei Băcioi constituie 3 lei.

Modul de călătorire în transportul public cu autobuzul sau microbuzul pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vârstă în mun. Chișinău este stabilită în baza abonamentelor speciale lunare sau anuale, în conformitate cu prevederile următoare: Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/1 din 30.09.2019; nr. 1/2 din 29.01.2010; 1/3 din 29.01.2010.

Costul abonamentelor lunare de călătorie cu autobuzul pentru elevi și studenți constituie:

50 de lei lunar. Pentru călătorii în raza com. Băcioi pentru a facilita deplasarea elevilor în raza localităților suburbane (Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica).

70 lei lunar. Pentru călătorii com. Băcioi – municipiul Chișinău și în raza com. Băcioi

Toate abonamentele de 50 și 70 lei se comercializează la chioșcurile Moldpresa din mun. Chișinău, la prezentarea carnetului de elev/student. La moment se examinează posibilitatea de a fi vândute la Oficiul Poștal din Băcioi perioada de timp 25 sfârșit de lună pînă la data de 5 din luna următoare, însă este nevoie de informația ce ține numărul de solicitări care au nevoie de astfel de abonamente pentru a putea tipări și comanda abonamentele respective. Puteți scrie în comentarii mai jos numărul de solicitări, fie comunicați dirigintei de clasa din Școala Primară/Liceul Grigore Vieru/Gimnaziul din satul Brăila cine dorește să beneficieze de abonamente de 50 lei (prin localitate) sau 70 lei/lunar (prin localitate, tur retur com. Băcioi – mun. Chișinău).

Din motive inexplicabile, aceste abonamente sunt ignorate de populația com. Băcioi, care continue să pretindă la călătorii prin sat fără plată sau cu preț ilegal de un leu.

De menționat că din cele 18 suburbii ale municipiului Chișinău, doar comuna Băcioi și satul Bâc din comuna Bubuieci au achitat prin raza localității taxa ilegală de 1 leu.

Contate:

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău str. Sarmizegetusa 51
Telefon: 0 22 556-030; 0 22 837-332
Mail: info@autourban.md

ÎM „Parcul urban de autobuse”

Documente: