Press "Enter" to skip to content

Întreruperi de livrare a energiei electrice între 07 Mai – 25 iunie (s. Brăila)

Primăria com. Băcioi aduce la cunoștința locuitorilor satului Brăila despre lucrările planificate de renovare a rețelelor de distribuție electrică dintre 07 Mai – 25 iunie 2020 – de la 9:00 până la 18:00 efectuate pe: str. Decebal 1-7, 2-8; str. Işnovăţ 9 – 17, 17/1; str. Gagarin 1 – 27, 2 – 28; str. Petru Movila 1 – 23, 2 – 26; str. Florilor 4 – 18, 3 – 17; str. D. Cantemir 2 – 20, 1 – 19; str. Burebista 1 – 9, 2 – 10; str. Livezilor 3 – 15, 10 – 14; str. Renaşterii 1 – 31, 4 – 38(din satul Brăila)

Pe durata executării lucrării de reconstrucţie capitală a instalațiilor electrice pe străzile menționate vor avea loc multiple întreruperi programate de livrare a energiei electrice urmate de realimentări temporare pe toată perioada de executare a lucrărilor(07 Mai – 25 iunie 2020).

Totodată, agentul furnizor furnizor al energiei electrice, ÎCS „Premier Energy” SA, anunță că lucrările se vor face în etape pe străzi astfel nu toate sectoarele vor fi deconectate concomitent de la rețeaua electrică. Vor fi deconectate doar sectoarele unde se vor efectua lucrări. 

ÎCS „Premier Energy” SA menționează că realizarea acestor lucrări este stringent necesară atât din punct de vedere a asigurării securităţii instalaţiei electrice, cât şi pentru mărirea fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a consumatorilor alimentați cu energie electrică de la aceasta instalație(LEA-0,4kV PT-6105 F-1, F-2 şi LEA-0,4kV PT-6103 F-2, F-4).

Scrisoare-Primaria-Bacioi-Renovarea-LEA04-PT6103-PT6105-1