Press "Enter" to skip to content

(10.09.2020) Lucrări de dezinfectare a rezervoarelor de apă și a fântânilor arteziene din com. Băcioi

Stimați locuitori ai com. Băcioi, astăzi(10.09.2020) începând orele 09:00 și pe întreaga durată a zilei, pe teritoriul localității, vor fi efectuate lucrări de dezinfectare a majorității rezervoarelor de apă și a fântânilor arteziene. 

Astfel, aproape pe întreg  teritoriul com. Băcioi vor fi deconectări programate ale furnizării apei. Vor fi deconectate parțial sau în înregime străzile cuprinse între sectorul Valea Satului și Centrul Satului; str. Ștefan cel Mare și Sfânt; str. Mihai Eminescu; str. Nicolae Testemițanu; str. Dacia, str. Ion Druță; str. Anatol Corobceanu; str. Dragoș Vodă, întreg sectorul Hlobeni ; întreg sectorul Hamzeu și toate străzile din partea de jos a s. Băcioi

Atenție! După efectuarea lucrărilor de tratarea a apei utilizarea acesteia în alimentație este permisă doar după 24 de ore.