Press "Enter" to skip to content

Pornim proiectul de construcție a unei grădinițe de copii în s. Brăila, com. Băcioi

Dăm start proiectul de construcție a unei grădinițe de copii în s. Brăila, com. Băcioi.

Astăzi, în Monitorul Oficial al R. Moldova a fost publicat anunțul despre selectarea companiei de construcție pentru executarea lucrărilor civile, dar și pentru selectarea responsabilului tehnic la proiectul: ,,Construcția grădiniței de copii din s. Brăila, com. Băcioi,”, în cadrul Acordului de Grant încheiat între IP FISM (Fondul de Investiții Sociale din Moldova) și Primăria com. Băcioi (beneficiarii proiectului).

Programul de asistență tehnică și financiară vine în baza unui ajutor nerambursabil acordat de către Guvernul României instituțiilor preșcolare din R. Moldova.Costul estimativ al proiectului, prima etapă, este de 4 875 146,88 lei. Suma grantului alocat de Guvernul României, administrat de FISM este de 2 147 191,97 lei, iar contribuția Primăriei com. Băcioi – 2 727 954, 91 lei.

Implementarea proiectului prevede următoarele lucrări: lucrări de terasament; structura de rezistență a clădirii; construcția acoperișului; articole de tâmplărie (blocuri de fereastră și uși pe exterior); lucrări de finisare interioară (tencuirea pereților cu mortar ciment și suportul pardoselii cu excepția sălii de grupă de la parter); lucrări de finisare exterioară integral; rețelele interioare de aprovizionare cu apă și canalizare cu excepția echipamentului sanitar; rețele interioare de alimentare cu energie electrică cu excepția corpurilor de iluminat; rețele termice exterioare; rețele exterioare de apă și canalizare (12 cămine de vizită și 32 m liniari conductă diam 160 m).

Restul lucrărilor neexecutate urmează a fi planificate în etapa a doua, pentrul anul investițional 2021.

Proiectul de execuție a fost elaborat de către Primăria com. Băcioi în acest an, care a suportat toate cheltuielile.Pe această cale, aduc sincere mulțumiri Guvernului României pentru aportul substanțial la implementarea acestui proiect, Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM), instituția selectată pentru implementarea și gestionarea programului, dar și reprezentanților fondului, dnei Oxana Isac și dnei Ludmila Guțu, pentru buna cooperare și înțelegere.

Totodată, Primăria com. Băcioi invită toate companiile de construcție interesate de executarea lucrărilor să depună plicurile cu oferte până la data de 05 noiembrie 2020, ora 11.00, pe adresa Primăriei com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței, 125. Cu Doamne Ajută!

Primarul com. Băcioi, Ilie Leahu

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.