Press "Enter" to skip to content

Mai multe familii social vulnerabile din com. Băcioi vor primi lemne de foc în urma curățirii și defrișării arborilor uscați

Mai multe familii social vulnerabile din com. Băcioi vor primi lemne de foc în urma curățirii și defrișării arborilor uscați de pe străzile localității.

Primăria com. Băcioi va distribui, către 34 de familii aflate într-o situație vulnerabilă, aproximativ 70 metri steri de lemn de foc, care urmează a fi colectat în urma lucrărilor de curățare a arborilor de crengi uscate, defrișarea și extragerea buturugilor și ciocurilor copacilor uscați de pe str. Chișinăului și str. Independenței din s. Băcioi.

Lucrările de curățare și defrișare se vor aplica asupra 34 de arbori de diferite specii, avariați și în proces de uscare, în temeiul Deciziei Consiliului Local Băcioi nr. 2/13 din 08.04.2019, autorizației Agenției de Mediu nr. P-0151/2020 din 02 aprilie 2020, cu efectuarea în prealabil, de către specialiștii Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, a examinării stării fitosanitare a vegetației forestiere degradate și supuse uscării care pun în pericol viața și securitatea locuitorilor.