Press "Enter" to skip to content

Extinderea serviciilor apă și canalizare pentru localitățile Străisteni, Brăila și Băcioi (sectorul din str. Chișinăului, spre traseul M3)

Am desfășurat o ședință de lucru cu Dl. Constantin Roșca, directorul companiei SRL “Fluxproiect”, autorul documentației de proiect a stațiilor de pompare, de epurare a apei și a sistemului public de canalizare, care urmează a fi construite în com. Băcioi. Este începutul unui proiect ambițios și istoric pentru comunitate.

Extinderea serviciilor – apă și canalizare va fi o prioritate pentru mine și echipa primăriei în următorii ani. Avem mai multe sectoare în care casele oamenilor nu dispun de rețele de apeduct renovate, iar rețelele de canalizare nu au existat niciodată. Proiectul vizează la prima etapă implementarea pentru localitățile Străisteni, Brăila și Băcioi (sectorul din str. Chișinăului, spre traseul M3(fosta ferma)) din com. Băcioi.

Paralel, va fi inițiată proiectarea rețelelor de apeduct și canalizare pentru s. Frumușica și s. Băcioi (sectoarele: Hamzeu, Hlobeni, Centru, Valea Satului, Armo Beton).

Prin buna gestionare a fondurilor locale dar și prin accesarea fondurilor municipale, naționale și europene vom realiza multe proiecte de acest tip pentru a crea posibilitatea tuturor gospodăriilor din com. Băcioi să fie conectate la aceste utilități elementare.