Press "Enter" to skip to content

A început repararea str. Lozioara

A început repararea str. Lozioara, principala cale de acces spre s. Frumușica.

În teren, se lucrează la amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.Totodată, urmează curățarea scurgerilor și acostamentului în sectoarele afectate de apele pluviale și de depozitarea și prelucrarea neautorizată a pământului cu astuparea canalelor de evacuare a apelor pluviale.Distanța drumului ce urmează a fi reparat este de aproximativ 2 km, lățimea de 6 m cu grosimea stratului de beton asfaltic de 5 cm.

Operator economic SA ,,Drumuri Criuleni”.Lucrările sunt suportate din sursele bugetului local.Concomitent, Primăria com. Băcioi este la etapa de proiectare a rețelelor de canalizare și construcția stației de epurare a apelor uzate pe teritoriul localității(cu reproiectare stației și modificarea capacității tehnice de prelucrare a apei reziduale de la 250m3/zi la 2200m3/zi, cu contribuția și coordonarea Fondului Ecologic), iar în etapa următoare, cum vom avea rețelele și infrastructură în pământ, se va putea interveni la amenajarea străzilor și celelalte sectoare.