Press "Enter" to skip to content

Lucrări de reconstrucție și extindere a blocurilor alimentare la grădinițele de copii nr. 171 și nr. 101

La moment se desfășoară lucrări de reconstrucție și extindere a blocurilor alimentare la grădinițele de copii nr. 171 (sec. Hamzeu) și nr. 101 (sect. Străisteni).

Lucrările sunt efectuate în conformitate cu normativele și instrucțiunile Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor. Acestea prevăd crearea condițiilor necesare unde se vor pregăti bucatele pentru copii, prin separarea locului de intrare a materiei prime și de ieșire a produsului finit și construcția spațiilor necesare pentru prepararea și păstrarea diferitor categorii de produse alimentare.Totodată, vor fi amenajate terenuri de joacă noi pentru fiecare grădiniță, vor fi reparate pavilioanele existente și construite câte un pavilion separat nou pentru fiecare grupă de copii.Cheltuielile pentru lucrări sunt suportate din sursele bugetului local.