Press "Enter" to skip to content

Mai multe indicatoare rutiere pe străzile com. Băcioi

Pentru îmbunătățirea fluenței circulației și securității în trafic pe străzile comunei Băcioi au fost instalate mai multe indicatoare rutiere.

Au fost montate: 104 indicatoare rutiere; 3 indicatoare informative de intrare în localitate; mai multe indicatoare rutiere pentru semnalizare și o oglindă rutieră; pe străzile comunei Băcioi.

Toate indicatoarele instalate sunt din materiale rezistente la uzură și în conformitate cu standardele stipulate în actele de reglementare națională.Suplimentar, în timpul apropiat vor fi efectuate și lucrări de înnoire a marcajului rutier.