Press "Enter" to skip to content

Primăria com. Băcioi informează despre posibilitatea depunerii cererilor pentru acordarea ajutorului financiar la efectuarea plăților pentru comodități, pentru anul 2021-2022

Primăria com. Băcioi informează despre posibilitatea depunerii cererilor pentru acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din mun. Chișinău, com. Băcioi, la efectuarea plăților pentru resurse energetice și servicii comunale pentru anul 2021-2022.

Graficul de primire a cererilor:

Marți:   9:00 – 11:30
Joi:       9:00 – 11:30
Adresa: MD 6812, com. Băcioi, str. Independenței, 125; 

Acte necesare:

1. Copia actelor de identitate membrilor familiei/persoanelor înregistrate în locuință (buletin de identitate, adeverința de naștere a persoanelor minore); 

2. Copia actului ce cofirmă dreptul de proprietate asupra locuinței;

3. Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice pentru solicitanții din or. Chișinău și suburbii; 

4. Certificatul privind componența familiei, eliberat de către primăriile orașelor, satelor și comunelor pentru solicitanți din suburbiile municipiului Chișinău;

5. Extras din fișa locuinței și tabelul nominal pentru locuințele proprietate publică;

6. Facturile despre plata pentru resursele energetice și serviciile comunale pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie), cu excepția persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resursele energetice și serviciile comunale respective;

7. Avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, eliberat de organele abilitate competente pentru persoanele înscrise în locuință, dar aflate peste hotare;

8. Declarația membrilor familiei și persoanelor înregistrate la domiciliu în locuința respectivă privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal ( anexa nr. 4 la prezenl regulament);

9. Declarația pe propria răspundere a solicitantului de ajutor financiar referitor la corectitudinea informației în cerere pentru acordarea ajutorului financiar (anexa nr. 5 la prezentul regulament).

Pentru mai multe informații sunați la numărul de contact: +373 22 383 525