Press "Enter" to skip to content

Măsuri în vederea gestionării sondei arteziene din str. Chișinăului (de pe teritoriul fostului atelier de reparații)

Spre atenția locuitorilor com. Băcioi care se alimentează cu apă potabilă de la sonda arteziană din str. Chișinăului, de pe teritoriul fostului atelier de reparații.

La plângerile și nemulțumirile locuitorilor com. Băcioi (locatarii din valea satului, din “teplițe” sere și regiunea morii) privind exploatarea ilicită a sondei de apă potabilă, din str. Chișinăului, de către administratorul de insolvabilitate, lichidatorul CAP Bacii, Mazur Ana, deoarece exploatează sonda arteziana cu grave deficiențe, captează și comercializează apă locuitorilor ilicit, acțiuni care contravin Legii 303 din 13.12.2013, “Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”, fapt ce ar putea duce la blocarea și sistarea alimentării cu apa a locuitorilor din acest sector.

În acest context, din partea Administrației Publice Locale au fost dispuse următoarele măsuri și anume:

1) A fost preluată în administrare sonda respectivă în conformitate cu prevederile Legii și anume: Construcția inginerească revenind la cota valorică, în baza certificatelor de proprietate privată ce confirmă obţinerea şi deţinerea dreptului lor de proprietate privată asupra cotei-părţi valorice atribuite din cadrul patrimoniului fostei Întreprinderi Agricole CAPC „Băcioi” locuitorilor comunei Băcioi – Consiliul Comunal Băcioi a adoptat decizia cu privire la preluarea sondei cu titlul gratuit de la coproprietari (prin încheierea contractului de comodat), pe o perioadă nedeterminată, pentru gestionare și asigurarea locuitorilor com. Băcioi cu apă potabilă, (locatarii din valea satului și din “teplițe” sere, regiunea morii).

2) Sonda a fost transmisă pentru gestionare către ÎM „Bacioi-Comservice”, începând cu data de 28.06.2022. Astfel, din data de 28.06.2022 a fost perfectat locul de consum cu furnizorul de energie electrică ÎCS „Premier Energy” SRL, după ÎM “Băcioi Comservice”, conform prevederilor Deciziei Consiliului Local Băcioi.

3) Au fost schimbate țevile prin care se extrage apa, a fost schimbată pompa de apă cu una de producție germană, a fost înlocuit panoul de comanda și rețelele electrice, dar și alte poziții importante, din sursele bugetului Întreprinderii Municipale, pentru asigurarea bunei funcționari a obiectului.

Totodată, începând cu data de azi, toți consumatorii, în special responsabilii de rețele pe anumite străzi, sunt rugați să se adreseze la Întreprinderea Municipală pentru a perfecta contractele, sau alte tipuri de acte, pentru a fi asigurați cu apă în condiții legale, conform condițiilor Întreprinderii Municipale care asigură cu apă locuitorii com. Băcioi.

PS: ART. 19 aliniat 4 al Legii 303 prevede: La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanțare, se transmit administrației publice locale.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *