Press "Enter" to skip to content

Colectarea datelor privind locuitorii din com. Băcioi care au nevoie de masă lemnoasă pentru a se încălzi în perioada rece 2022-2023

Stimați locuitori, având în vedere criza din domeniul energetic urmată de creșterea prețurilor la toate sursele de energie, Ministerul Mediului solicită colectarea datelor privind locuitorii care au nevoie de masă lemnoasă pentru a se încălzi în perioada rece 2022-2023.

Astfel, până la date de 31 iulie 2022, locuitorii com. Băcioi se pot înregistra în lista solicitanților de masă lemnoasă pentru perioada rece a anului conform următoarelor categorii: 

1)Familiile social-vulnerabile (se va indica și numărul și date personale din componența familiei);

2)Familiile care nu dispun de alte surse de încălzire, decât lemn de foc;

3)Alte persoane fizice, care solicită lemn de foc pentru sezonul de încălzire 2022-2023.

Cererile se vor depune la asistentul social din cadrul Primăriei com. Băcioi.

Natalia Postică
tel: 022 381344

Informația obținută (lista solicitanților) va fi transmisă subdiviziunilor teritoriale ale Agenției „Moldsilva” pentru asigurarea în baza catalogului de prețuri autorizat de stat a volumului de masă lemnoasă necesar pentru sezonul rece.

Ministerul Mediului prin inițiativa dată, vrea să evite tăierile ilicite de masă lemnoasă, iar comercializarea volumului de masă lemnoasă solicitat, să fie disponibil primordial pentru încălzire în sezonul de iarnă 2022-2023.

https://www.mediu.gov.md/ro/content/3923

ATENȚIE: Primăria întocmește doar listele cu solicitanții de masă lemnoasă pentru a le transmite subdiviziunilor teritoriale ale Agenției „Moldsilva” și nu se va ocupă de comercializarea lemnului în rândul populației.