Press "Enter" to skip to content

S-au încheiat lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „Grigore Vieru” din com. Băcioi.

Clădirea instituției de învățământ care și-a început activitatea în anul 1987 și care se afla într-o stare deplorabilă a fost renovată în vederea optimizării eficienței energetice. Lucrările au fost începute în toamna anului trecut presupunând termoizolarea exterioară în întregime a construcției conform standardelor de calitate (inclusiv a tuturor tavanelor). De asemenea, au fost schimbate geamurile în proporție de 90 la sută și ușile exterioare din PVC, a fost executată finisarea exterioară, montate balustrade și instalat pereul din pavaj împrejur, iar construcțiile metalice anexe (scările de evacuare) au fost acoperite cu protecție anticorozivă.

Contractul a fost executat de către câștigătorul desemnat al licitației deschise, SRL „Sigma VenMer”, director d-nul VeaCeslav Cebotari. Investiția a fost realizată din sursele bugetului local, valoarea inițială a acesteia fiind de 10 019 408,80 lei (inclusiv TVA). Totodată, în procesul de executare a lucrărilor, s-a constatat faptul că în caietul de sarcini inițial nu au fost incluse unele lucrări tehnologic legate între ele necesare pentru finalizarea obiectivului. În aceste condiții a fost ajustat devizul și alocate mijloace financiare suplimentare majorând valoarea contractului de antrepriză cu 6,65 % (666 332,51 lei).

Ca urmare a implementării proiectului am obținut o instituție publică de învățământ bine amenajată din punct de vedere estetic, tehnologic protejată și consolidată, care în perioada rece a anului va fi încălzită cu bani mai puțini, iar perioada caldă va ține răcoare.

Dorinţa noastră este să asigurăm condiții adecvate pentru desfășurarea procesului educațional în com. Băcioi şi în acest sens vom continua investițiile în proiectele care vizează atât infrastructură instituțiilor de învățământ cât și dotarea tehnico-materială a acestora.