Press "Enter" to skip to content

Inițierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive

Întru executarea art. 1 alin. (7-12) din Legea nr. 51 din 10.03.2022 “privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale”, indicației Direcției deservire fiscală Botanica nr. 26/1-02/-02-69184, Primăria com. Băcioi informează fondatorii de gospodării țărănești (de fermier) despre inițierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive, conform listei stabilite (se anexează). Fondatorii de gospodării țărănești (de fermier) ce nu sunt de acord cu procedura în cauză, pot depune cereri și creanțe privind stoparea procedurii de radiere.

Specialist RRF Dumitru Stanilă
tel. 022383527

Perceptor fiscal Elena Borș
tel. 022383526

Descarcă: Raport privind gospodăriile țărănești (de fermier) inactive, com. Băcioi