Press "Enter" to skip to content

În atenția locuitorilor com. Băcioi privind răspândirea plantei invazive аmbrozia

În legătură cu răspândirea plantei invazive ambrozia, expunerea la polenul căreia este periculoasă pentru sănătatea oamenilor, Primăria com. Băcioi face apel la conștiința cetățenilor privind îndeplinirea măsurilor de combatere a acestei buruiene de carantină.

Оdată сu observarea plantei de ambrozie este necesară nimicirea nemijlocită a plantei prin: 

– Smulgerea din rădăcină sau tăierea repetată, cel puțin de trei ori, înainte de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului alergic.

– Eradicarea prin lucrări agricole(prașilă manuală, tăiat/cosit manual sau mecanic).

– Folosirea erbicidelor sau a preparatelor ре bază de imazamox sau fluorocloridon, conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

Primăria atenționează locuitorii com. Băcioi că, conform prevederilor art. 35 a Legii 228, din 23.09.2010, cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, persoanele fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze: cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor; controlul producţiei vegetale pentru a fi detectate la timp organismele de carantină cu realizarea măsurilor fitosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi diseminării organismelor dăunătoare.

Totodată, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, conform Codului Contravențional al R. Moldova.

Facem apel la conștientizarea fiecărui cetățean privind importanța protejării sănătății publice, mai ales în condițiile situației epidemiologică prezente, dar și a mediului ambiant.