Press "Enter" to skip to content

Anunț cu privire la organizarea consultărilor publice privind schimbarea categoriei de destinație a terenurilor cu destinație agricolă, pentru construcția obiectivului ”Complex clădiri oficii și spații comerciale”

Primăria com. Băcioi invită cetățenii pentru a participa la consultările publice  referitor la schimbarea categoriei de destinație a terenurilor cu destinație agricolă cu nr. cadastrale 5511105.172, 5511105.173, 5511105.174, suprafața totală 2,9404 ha, în terenuri pentru construcții, proprietate privată a SRL „CRISTI-STIL”, amplasate în mun. Chișinău, com. Băcioi, extravilan, pentru construcția obiectivului ”Complex clădiri oficii și spații comerciale”.

Data: (marți) 15 noiembrie 2022

Ora: 14:00

Locul: com. Băcioi, str. Independenței, 125, Primăriei com. Băcioi, sala de ședințe, etajul II

Se anexează: