Press "Enter" to skip to content

Informație pentru deținătorii de plantații viticole de struguri de producție marfă pentru vin și pentru masă

Primăria comunei Băcioi se adresează către locuitori, în special către deținătorii de plantații viticole de struguri de producție marfă pentru vin și pentru masă (persoane fizice sau juridice cu cu suprafața mai mare de 0,15 ha), care planifică în anul 2023 să comercializeze struguri, inclusiv către companiile prestatoare, despre obligativitatea înregistrării în Registru vitivinicol și despre faptul că nici o unitate vinicolă, începând cu anul 2023, nu va recepționa, sub nici un pretext, struguri la prelucrare de pe plantații neînregistrate în Registrul vitivinicol. Perioada de înregistrare este stabilită până la sfârșitul lunii mai 2023.

Actele normative care reglementează domeniul vitivinicol:

Legea viei și vinului nr. 57/2006, art. 21, alin 1 și 1.3)

Hotărârea Guvernului nr. 292/2017. Capitol II, pct. 4 și Capitolul IV pct.36


Mai multe informații despre modul de înregistrare pot fi solicitate la operatorul responsabil:
Stefan Iamandi
tel – 069031698