Press "Enter" to skip to content

Anunț: Achitarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare în comuna Băcioi

Primăria com. Băcioi vă informează că, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător existente și/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, se achită de către subiecții impunerii la bugetul local, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent fără aplicarea penalităților.

În cazul bunurilor imobiliare dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

Vă informăm că, alin (2) art. 282, Titlului VI din Codul Fiscal referitor la acordarea reducerii de 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat până la data de 30 iunie, este abrogat prin Legea 257 din 16.12.2020. Cotele concrete a impozitelor funciar și pe bunurile imobiliare se stabilesc anual, de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administrației publice locale. Scutirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare se acordă în baza art.283 și art.284 Titlului VI din Codul Fiscal.

Achitarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se efectuează la Primăria com. Băcioi, birou nr.1 (Secţia de colectare a impozitelor și taxelor locale), ori la instituțiile bancare în bază avizelor de plată.