Press "Enter" to skip to content

Dezbateri publice privind  lista bunurilor  transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole

 În conformitate cu Regulamentul privind modul de inventariere a bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 799 din 23.11.2022, Primăria com. Băcioi anunță inițierea și desfășurarea dezbaterilor publice privind  Lista bunurilor  transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, care devin proprietate a unității administrativ-teritoriale Băcioi, întocmită de către Comisia de  inventariere a bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, instituită prin Dispoziția Primarului com. Băcioi nr. 02/1-7/252 din 23.06.2023.

Contestațiile privind subiectul supus dezbaterilor publice pot fi depuse la Primăria com. Băcioi, str. Independenței 125 sau pe adresa de e-mail: primaria.bacioi2011@mail.ru/primaria@bacioi.md, în perioada 30.06.2023 – 20.07.2023. De asemenea, pentru data de 21.07.2023, începând cu ora 14.00, în incinta Primăriei com. Băcioi, Sala de ședințe, se anunță desfășurarea consultărilor publice la proiectul enunțat.

LISTA

bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul

fostelor întreprinderi agricole, care devin proprietatea unității administrativ-teritoriale Băcioi

Conform situaţiei la 23.06.2023, amplasate în comuna Băcioi. s. Băcioi.

Nr. crt.Tipul bunului (construcţie, obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară etc.)Destinația (școală, baraj etc.)Amplasarea (adresa)Numărul cadastral (în cazul construcției)Suprafaţa  (în cazul construcției),  m2Gradul de executare,                  %Uzura, %Domeniul (public/privat)Denumirea persoanei fizice/juridice care gestionează bunul imobilMențiuni
1.ConstrucțieAdministrativăs. Băcioi, str. Independenței 1175511210.302S sol. – 285,7 S tot. – 428,071%21-40%Public          APL Bacioi