Press "Enter" to skip to content

Anunț cu privire la organizarea cunsultărilor publice privind schimbarea categoriei de destinație a unui teren cu destinație agricolă în teren pentru construcții

Primăria com. Băcioi invită cetățenii pentru a participa la consultări publice referitor la schimbarea categoriei de destinație a terenului cu destinație agricolă, modul de folosință agricol cu nr. cadastral 5511105.044 , suprafața 0,98, ha, în teren pentru construcții, proprietate privată a S.R.L. ,,Regata Imobiliare”, cu scopul amplasării obiectivelor cu destinație de prestări servicii sociale, din municipiul Chișinău, comuna Băcioi.

Data: 21 iulie 2023

Ora: 16:00

Locul: com. Băcioi, str. Independenței, 125, Primăriei com. Băcioi, sala de ședințe, etajul II

Propunerile și recomandările pe marginea anunțului supus consultării publice pot fi expediate pe adresa str. Independenței 125, comuna Băcioi, satul Băcioi sau la adresa electronică: primaria@bacioi.md

Se anexează: