Press "Enter" to skip to content

Au fost finalizate lucrările de construcție a trotuarului din str. Independenței

Lucrările au fost executate pe o lungime de aproximativ 1 200 m liniari, segmentul de la intrare în localitate până la str. Chișinău, lățimea trotuarului fiind de 1, 5 m, fiind executat din piatră de pavaj vibropresată cu grosimea de 6 cm, tip cărămidă de culoare sură, așezată pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip. Totodată, au fost instalate aproximativ 2 400 m liniari de borduri, asigurând astfel un spațiu destinat pietonilor, în concordanță cu standardele de siguranță.

Operatorul economic desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică pentru executarea acestor lucrări este Aedificator SRL.

Responsabil tehnic : Nicolae Severin

Realizarea proiectului a fost posibilă datorită suportului financiar din partea Administrației de Stat a Drumurilor.