Press "Enter" to skip to content

Au pornit lucrările de reparație capitală a str. Aeroportului din s. Băcioi

Săptămâna aceasta, au fost inițiate lucrările de reparație capitală a str. Aeroportului din s. Băcioi.

Lucrările includ: Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, destinat drumurilor cu așternere mecanică, estimat la aproximativ 1 170 m3; Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, cu o grosime de 5 cm; Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, cu o grosime de 4 cm, pe o suprafața de 7800 m2; Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, cu dimensiuni de 20×25 cm, așezate pe o fundație de beton, 1 800 bucăți.

Lucrările se vor extinde pe o porțiune de 1 200 m liniari, în timp ce lățimea va fi de aproximativ 6 – 6,5 m, cu borduri pe ambele părți ale străzii.

Lucrările sunt executate de antreprenorul general SC ,,Foremcons” SRL și subantreprenorul SC „Nouconst” SRL, cu responsabilitate tehnică asigurată de dl. Andrei Chiriac.

Investiția este susținută financiar din bugetul local, planificat pentru anul 2023, în cadrul proiectului de construcție a sistemului de apeduct și canalizare pentru com. Băcioi.

Anterior, tot pe această stradă, au fost efectuate lucrări de supralărgire într-un sector mai îngust, cu instalarea împrejmuirilor metalice pentru siguranță și consolidarea pereților de sprijin cu blocuri de beton armat, în scopul protejării drumului și prevenirii surpării malurilor de pământ.