Press "Enter" to skip to content

Anunț important pentru deținătorii de terenuri

Primăria com. Băcioi informează că deținătorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului, în perioada 12 septembrie – 18 octombrie 2023.

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:

-Prevenirea și combaterea eroziunii solului;
-Ameliorarea chimică a solurilor;
-Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

Suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăși 1 milion de lei.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă – 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;

II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

Informații mai detaliate pot fi solicitate în biroul nr. 1