Press "Enter" to skip to content

Consultări publice cu privire la aprobarea bugetului com. Băcioi pentru anul 2024

Primăria comunei Băcioi anunță consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului  Primăriei comunei Băcioi,  pentru anul 2024 în prima lectură”.

Proiectul de decizie prevede aprobarea bugetul Primăriei comunei Băcioi pentru anul 2024, la partea de venituri și cheltuieli, inclusiv  transferuri primite de la bugetul de stat.

Anexele proiectului de decizie cuprind:

  1. Componența veniturilor bugetului local pentru anul 2024 – anexa nr.2
  2. Cotele impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în buget – anexa nr.3
  3. Cheltuielile bugetului local fundamentate pe programe și performanțe pentru anul 2024 – anexa nr.4
  4. Transferuri de la alte bugete – anexa nr.5
  5. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de la instituțiile publice, finanțate de la bugetul Primăriei com. Băcioi pentru anul 2024 – anexa nr.6 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi și expediate, până pe data de 12 decembrie, la adresa Primăriei (com. Băcioi, str. Independenței, 125), pe adresa electronică: primaria@bacioi.md, sau la numărul de telefon 022 383525.

Proiectul deciziei:

PROIECT-BUGET-2024-PRIMA-LECTURA