Press "Enter" to skip to content

Aviz (CNAM) cu privire la obligația achitării primei de asigurare obligatorie medicală și facilitățile acordate pănă la 31 martie 2024

Agenția Teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) Vă aduce la cunoștință faptul că, pînă la data de 31 martie 2024, inclusiv, sunt aplicate facilități la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 nr. 420 din 22.12.2023.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, calculată conform prevederilor art. 17 alin.(4) din Legea 1585/1998 a fost stabilită pentru anul 2024 în sumă de 12 636 lei.

Prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 a fost stabilită achitarea primei în sumă fixă pînă la 31 martie după cum urmează:

1014,0 lei – achită proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități, dacă totodată ei nu sunt întreprinzători individuali (fondatori de ÎI, GȚ, deținători de patentă).

1622,0 lei – achită persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, inclusiv pensionarii sau persoanele cu dizabilitate.

2028,0 lei – achită fondatorii de întreprinderi individuale; fondatorii de gospodării țărănești; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă; persoanele fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje sau alte bunuri materiale, cu excepția terenurilior cu destinație agricolă; persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Dacă aceste categorii de persoane enumerate dețin concomitent statut de pensionar sau persoană cu dizabiltate, obligația nu se stinge – ei sunt obligați să achite prima de asigurare medicală în

sumă fixă (modificarea art. 23 alin. (4) la Legea 1593/2002, publicată în Monitorul Oficial din 30.12.2022).

Alți cetățeni ai RM neangajați și neasigurați de Guvern la fel au obligația de a achita 2028 lei pînă la 31 martie.

4056 lei – achită avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii neangajați, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie.

Persoanele ce nu vor achita prima de asigurare în sumă fixă până la 31 martie inclusiv, începând cu data de 1 aprilie 2024 vor achita prima de AOAM în mărime de 12 636 lei, cu achitarea penalităţii de întârziere – 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întîrziere (12,64 lei per zi) conform prevederilor art. 23 alin.1) la Legea 1593/2002 și art. 30 alin. (1) la Legea 1593/2002. (cu modificările și completările ulterioare)

Totodată, ținem să Vă informăm, că fondatorii de gospodării țărănești, întreprinderi individuale sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă indiferent de faptul dacă entitatea nu are activitate.

În contextul celor expuse, solicităm respectuos implicarea Dvs. drept autorități ai administraţiei publice locale, întru protejarea drepturilor cetățenilor și evitarea survenirii circumstanțelor, care ar obliga populația din localitate să achite 12636 lei în loc de 1014 lei, sau 1622 lei, sau 2028 lei, sau 4056 lei, întru protecţia sănătăţii populaţiei şi evitarea posibilelor cazuri grave de tratament, care pot surveni pe parcursul anului curent, respectuos solicităm implicarea Dvs. drept autorități ai administraţiei publice locale, întru susținerea Agenţiei în informatizarea populaţiei la capitolul – asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cu implicarea structurilor subalterne pentru deseminarea informației date. Informatizarea populației la capitolul – asigurarea obligatorie de asistență medicală este o sarcină atît a Asigurătorului, cât și a Administrației Publice Locale.

Fiind persoană asigurată, cetăţeanul Republicii Moldova beneficiază de tot spectrul serviciilor medicale prevăzute de Programul Unic atăt în medicina primară cît şi spitalicească, cheltuielile fiind acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la cumularea căruia contribuiţi şi DVS prin informatizarea intensă a populaţiei.

Compania Națională de Asigurări în Medicină cât și Administrația Publică Locală ne exercităm atribuțiile în interesul cetățenilor.