Press "Enter" to skip to content

Vizita ministrului mediului la Băcioi în contextul înregistrarii în fondul forestier al domeniului public (APL), a aproximativ 314 ha de pădure

Salutăm vizita domnului ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, care a venit la Băcioi pentru a sprijini inițiativa de înregistrare în fondul forestier al domeniului public (APL), a aproximativ 314 ha de pădure. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în gestionarea durabilă a resurselor naturale ale comunității noastre.

În comuna Băcioi, sunt mai multe terenuri înregistrate ca zone degradate, neproductive sau agricole, în timp ce acestea sunt acoperite în realitate de pădure, plantată prin programele anterioare de împădurire. Prin urmare, a fost început procesul de înregistrare a acestor suprafețe împădurite în proprietatea Primăriei com. Băcioi.

Această acțiune va asigura protejarea legală a terenurilor din localitate, va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei și la conservarea mediului înconjurător.