Press "Enter" to skip to content

Laboratorul clinic și biochimic al IMSP Centrul de Sănătate Băcioi va funcționa într-o locație nouă

Laboratorul clinic și biochimic al IMSP Centrul de Sănătate Băcioi va funcționa într-o locație nouă, în clădirea fostei policlinici din str. Independenței 123.

Această schimbare a fost necesară din cauza spațiului limitat din clădirea Centrului de Sănătate, unde laboratorul funcționa într-o sală cu o suprafață de aproximativ 16 m2. Pe măsură ce cererea pentru diverse tipuri de analize medicale a crescut, volumul de lucru s-a mărit semnificativ, în timp ce laboratorul a trebuit să deservască un număr tot mai mare de pacienți.

Astfel, încăperile, coridoarele și blocul sanitar din clădirea fostei policlinici amplasată în partea dreaptă a primului nivel, aproximativ 40 m2, au fost renovate și amenajate pentru a oferi condiții optime atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Au fost efectuate mai multe tipuri de lucrări: placarea cu teracotă a spațiilor de lucru conform cerințelor în doua cabinete; amenajarea unui bloc sanitar, care anterior lipsea; renovarea coridorului, pereților, tavanelor, rețelelor electrice, sistemului de iluminat și a sistemului de ventilare, au fost reconstruite scările și rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. În această clădire mai activează: Sectorul de poliție; Serviciul de arhivă; Serviciul de urgență; Serviciul de fizioproceduri.

Primăria com. Băcioi, pe parcursul ultimilor ani, a alocat mijloace financiare pentru achiziționarea aparatelor și utilajelor medicale pentru a face posibilă prestarea acestui serviciu la nivel local: analizator biochimic semi-automat ,,SA-20” și analizator biochimic automat cu sistem închis (Biochemistry Automatic Analyzer A-15). În acest an, au fost alocate mijloace financiare pentru procurarea unui nou utilaj, care va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Programul de lucru al laboratorului clinic și biochimic rămâne neschimbat.