Press "Enter" to skip to content

Anunț privind înregistrarea construcțiilor neautorizate și neînregistrate la Cadastru

Primăria com. Băcioi informează despre posibilitatea de a înregistra construcțiile neautorizate și neînregistrate la cadastru, în conformitate cu prevederile legale. Acest proces se adresează în special proprietarilor de case de vacanță cu cel mult două etaje construite pe terenurile întovărășirilor pomicole, precum și casele individuale și anexele gospodărești ale acestora, executate după anul 1996, în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire și/sau a documentației de proiect.

Pașii necesari pentru înregistrare:

  1. Solicitarea Executării Lucrărilor Cadastrale: Proprietarul construcției trebuie să solicite I.P. Cadastrul bunurilor imobile (I.P. CBI) sau întreprinderilor private executarea lucrărilor cadastrale la nivel de construcții.
  2. Întocmirea Documentației Cadastrale: După întocmirea lucrării cadastrale, proprietarul autentifică la notar declarația de răspundere personală. (accesează documentul aici)
  3. Depunerea Documentației: Lucrarea cadastrală împreună cu declarația și certificatul se depun către executorul lucrării cadastrale spre recepție la I.P. CBI. (acesează documentul aici)
  4. Acordul Vecinilor (dacă este necesar): În cazul nerespectării distanței dintre hotarele terenurilor adiacente, se solicită acordul vecinilor autentificat notarial.
  5. Eliberarea Certificatului: După autentificarea declarației, se solicită de la Autoritatea Publică Locală eliberarea Certificatului privind edificarea construcției.
  6. Înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile: Materialele se depun spre înregistrare în registrul bunurilor imobile de către proprietar, cu eliberarea extrasului din registrul bunurilor imobile de la I.P CBI.
inregistrarea-constructiilor-neautorizate

Accesează documentul: aici