Press "Enter" to skip to content

Consultări publice privind „Planul Urbanistic Zonal pentru amplasarea complexului comercial cu spații expoziționale din com. Băcioi”

Primăria com. Băcioi invită doritorii de a participa la consultările publice privind „Planul Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinației terenului din categoria D în categoria C4 pentru amplasarea complexului comercial cu spații expoziționale, de birouri și administrare în zona rezervată de extindere în com. Băcioi”

Data: 13.05.2021, ora 15:00

Locul: com. Băcioi, incinta sălii de festivități a Liceului Teoretic „Grigore Vieru”, etajul 2.

PUZ-Depozit-Dacia-V4