Press "Enter" to skip to content

Anunț cu privire la organizarea consultărilor publice privind despre măsurile de control al riscurilor de mediu și social de către consultanții de mediu și social și cu suportul UCIPE și Î.S. Moldelectrica

Data: (joi) 23 noiembrie 2023

Ora: 10:00

Locul: com. Băcioi, str. Independenței, 125, Primăriei com. Băcioi, sala de ședințe, etajul II

Se anexează:

Rezumat-Non-Tehnic-SS-ESIA-ESMPs-RAP-din-07.07.2023