Press "Enter" to skip to content

Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi

Anunt cu privire la organizarea cunsultărilor publice privind schimbarea categoriei de destinație a terenului cu destinație agricolă cu numărul cadastral 5511105.019, în teren pentru construcții, proprietate privată a SRL ,,PROCAR ADAC”