Press "Enter" to skip to content

Anunț cu privire la organizarea consultărilor publice privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu Planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străistieni, s. Frumușica (com. Băcioi)

Primăria com. Băcioi invită cetățenii pentru a participa la consultările publice privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu Planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străistieni, s. Frumușica (com. Băcioi)”.

Data: (joi) 25 august 2022

Ora: 14:00

Locul: com. Băcioi, str. Independenței, 125, Primăriei com. Băcioi, sala de ședințe, etajul II

Se anexează: 

PAT Băcioi

-PUG Băcioi

-PUG Brăila

-PUG Străisteni

-PUG Frumușica

DISPOZITIE-CONSULTARI-PUG-CU-PAT-P-BACIOI