Press "Enter" to skip to content

Decizia cu privire la aprobarea documentației de amenajare a teritoriului și documentației de urbanism, nr. 3324-SII, Planul de Amenajare a Teritoriului administrativ corespunzător Planul Urbanistic General al satelor Băcioi, Frumușica, Străisteni, Brăila, precum și documentația aferentă

Decizia 2/5 din 20 aprilie 2023 „Cu privire la aprobarea documentației de amenajare a teritoriului și documentației de urbanism, nr. 3324-SII, Planul de Amenajare a Teritoriului administrativ corespunzător Planului Urbanistic General al satelor Băcioi, Frumușica, Străisteni, Brăila, comuna Băcioi, municipiul Chișinău”

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău. – Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului Comuna Băcioi, mun. Chișinău

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, comuna Băcioi, mun. Chișinău – Definitivarea planului urbanistic general s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, comuna Băcioi, mun. Chișinău

Regulament local de urbanism aferent PUG-ului pentru satele Băcioi, Frumușica, Străisteni, Brăila, comuna Băcioi, municipiul Chișinău

Planului de amenajare a teritoriului comunei Băcioi cumulat cu planurile urbanistice generale ale s. Băcioi, s. Brăila, s. Frumușica și s. Străisteni – Volumul Protecția Mediului

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău – Volumul III (Piese desenate) / Regulamentul Local de Urbanism

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău – Volumul II-b / Definitivarea planului urbanistic general pentru satul Brăila, comuna Băcioi

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău / Volumul II-d / Definitivarea planului urbanistic general pentru satul Frumușica, comuna Băcioi

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău / Volumul II-c / Definitivarea planului urbanistic general pentru satul Străisteni, comuna Băcioi

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău / Volumul II-a / Definitivarea planului urbanistic general pentru satul Băcioi, comuna Băcioi

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău / Volumul IV / Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Planul de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu planul urbanistic general pentru s. Băcioi, s. Brăila, s. Străisteni, s. Frumușica, com. Băcioi, mun. Chișinău / Volumul II / Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului pentru comuna Băcioi, mun. Chișinău